Výstavba podlaží

Na stavbě panuje čilý ruch. Už se jasně rýsuje podoba všech domů z první etapy. Na fotografii z 30.1.2020 lze již zřetelně spatřit hrubou podobu prvního nadzemního podlaží.