Obdrželi jsme pravomocné stavební povolení

Obdrželi jsme pravomocné stavební povolení. Inženýrské sítě jsou hotové.